0

Voorwaarden betreffende de verkoop van tweedehands zadels

Home Voorwaarden betreffende de verkoop van tweedehands zadels

Voorwaarden betreffende de verkoop van tweedehands zadels

1. Tweedehands zadels kunnen online worden gereserveerd op de website van Stablegear, door ze in uw winkelmandje te stoppen en uw bestelling te valideren, of u kunt contact opnemen met de verkoopafdeling van Stablegear (jean@stablegear.be of 0032 475 86 49 44).
Voor het buitenland moet u, als u een tweedehands zadel wilt kopen op de website van Stablegear, contact opnemen met de verkoopafdeling van Stablegear (jean@stablegear.be ou 0032 475 86 49 44).

2. Stablegear verbindt zich ertoe het pakket te verzenden zodra de betaling is ontvangen. De Koper verbindt zich ertoe een leveringsadres op te geven waar een persoon ter plaatse aanwezig zal zijn om het pakket in ontvangst te nemen.

3. Na ontvangst van het zadel heeft de Koper 7 (zeven) kalenderdagen de tijd om het uit te proberen. Tijdens het uitproberen is de Koper als enige verantwoordelijk voor het zadel. Eventuele schade, verlies of diefstal is de verantwoordelijkheid van de Koper. Een retour op kosten van de Koper is mogelijk na het uitproberen, indien het zadel niet past.

4. In het geval van een retourzending binnen 8 dagen, zal de terugbetaling door Stablegear plaatsvinden na ontvangst van het pakket en controle van de staat van het zadel, op de bankrekening van de Koper waarvan de betaling afkomstig is.

Indien het zadel is beschadigd, wordt het bedrag dat door Stablegear aan de Koper wordt terugbetaald, dienovereenkomstig verlaagd. De evaluatie van deze verlaging is ter beoordeling van Stablegear.

5. Indien de Koper begeleiding wenst bij het uitproberen, kan de heer Jean Béliard zich verplaatsen naar de Koper, op voorwaarde dat het om een adres in België gaat. De prijs van het zadel wordt dan verhoogd met € 150. Dit bedrag is betaalbaar op het moment van de afspraak of vooraf via een bankoverschrijving. Indien blijkt dat geen enkel zadel geschikt is voor de Koper, is aan Stablegear nog steeds een verplaatsingsvergoeding van € 150 verschuldigd

6. Garantie op de zadelboog: 5 jaar vanaf het jaar waarin het zadel is gemaakt of, indien nodig, vanaf de datum van vervanging. Garantie op het leer: 2 jaar vanaf het jaar dat het zadel is gemaakt.